Bảng phí dịch vụ

GÓI CƠ BẢN

Chỉ 90.000đ/tháng
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • Quản lý đặt hàng
 • Quản lý đặt hàng
 • Quản lý đặt hàng
 • Quản lý đặt hàng
 • Quản lý đặt hàng
 • GÓI Nâng cao

  Chỉ 90.000đ/tháng
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • 1 cửa hàng trung tâm
 • Quản lý đặt hàng
 • Quản lý đặt hàng
 • Quản lý đặt hàng
 • Quản lý đặt hàng
 • Quản lý đặt hàng