Khách hàng

Công ty TNHH Hải Vân Xanh (HVXC)

Công ty TNHH Hải Vân Xanh (HVXC) được thành lập để phục vụ các ngành hàng hải và ngoài khơi với chất lượng đáng tin cậy nhất, giá cả cạnh tranh, và dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng có giá trị.

Niềm đam mê và thách thức của chúng tôi đã cam kết phát triển và cung cấp chất lượng cao phụ tùng và thiết bị và dịch vụ liên quan cho thị trường quốc tế.