Khách hàng

Cửa Hàng Xứ Nẫu Quê Tôi

Xứ Nẫu Quê Tôi chuyên cung cấp các đặc sản chính gốc từ Bình Định, nhằm giới thiệu và quảng bá ẩm thực Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh, các bạn cũng có thể thưởng thức được các đặc sản Bình Định chính gốc.

Các mặt hàng đặc sản Bình Định Xứ Nẫu Quê Tôi cung cấp đều lấy từ Bình Định vận chuyển vào Sài Gòn với chất lượng tốt nhất. Các bạn có thể thử qua và tin tưởng giới thiệu bạn bè để đặc sản bình định được phát triển khắp cả nước.