Khách hàng

Trường CĐ nghề giao thông cơ điện Quảng Ninh – TT hợp tác đào tạo và quan hệ quốc tế

Trường CĐ nghề giao thông cơ điện Quảng Ninh đào tạo các ngành:

  • Kỹ thuật điều khiển tự động hóa.
  • Kỹ thuật cơ khí động lực.
  • Quản trị kinh doanh.